Конкуренти и конкурентно поведение


Категория на документа: Маркетинг


" Разглеждана сама по себе си, бързината без определена посока не е нищо повече от припряност. Оставена без контрол тя със сигурност ще ви вкара в голяма беда. Но я си представете колко състезания бихте спечелили, ако имахте добра начална скорост...." 1 Бързината е способност чрез която изваждате своите предимства пред конкуренцията. Възможността да действате и мислите бързо е най-голямото ви конкурентно предимство пред останалите конкуренти.
За да можем да прогнозираме трябва да се отърсим от миналото и да предвидим къде трябва да сме ние в един бъдещ период. Как ще разберем къде ще бъдем в един бъдещ период? Ще следваме шест стъпки:
Един поглед назад струва колкото десет напред
"Уинстън Чърчил казва:"Колкото по-назад гледате, толкова по-напред виждате".Чърчил внушава, че които иска да научи нещо за бъдещето, трябва преди това да си изгради вярна представа за миналото". Историята трябва да се проучва, защото шансовете да се случи нещо, което се е случвало и преди са големи. Може да дадем пример с "Телепица" на Леополдо Пужалс. Пужалс не е испанец, а кубинец, чието семейство бяга във Флорида. Той израства в САЩ и там получава образованието си. Става свидетел на бурното развитие в бизнеса на готови храни. Пужалс не измисля нищо ново, а пресъздава идея от миналото на място, където не е съществувала още, а именно в Испания.
1" Разглеждана само по себе си, бързината без определена посока не е нищо повече от припряност. Оставена без контрол тя със сигурност ще ви вкара в голяма беда. Но я си представете колко състезания бихте спечелили, ако имахте добра начална скорост....

Какъв ще бъде следващият жизнен цикъл?
През 1996г. Президентът на Bell Atlantic Реймънд Смит заявява,че процесът на усвояване на една революционно нова технология отнема около 30 години и протича в пет фази:
* Откриване на самата технология под формата на някакво изобретение
* Създаване на помощни средства, с чиято помощ се популяризира самото избретение
* Раждане на специфични бизнес модели, които насочват инвестициите и канализират творческите усилия към обслужването на една все още незадоволена пазарна ниша.
* Победа на консолидацията. Това става когато утвърждаването на даден продукти или услуга на пазар вече е факт той се предлага от много фирми, конкуриращи се в цената,постепенно се превръща в стока, при която консолидацията е неизбежна и в крайна сметка доставчиците се ограничавт в рамките на най-много три фирми.
Ако искате да знаете точно къде ще бъде пробивът във вашия бизнес по отношение на иновации и успехи,трябва да прецените къде точно се намира този бизнес в момента и да
Подлагайте на съмнение всичко и през цялото време
За да имаме успешен бизнес трябва всичко да бъде под подозрение и да се съмняваме в него, трябва да задаваме въпроси, за да получаваме отговори. Колкото повече въпроси задаваме, толкова повече информация получаваме. Трябва да преценим достоверна ли е информацията,която ни дават или не. Всичко подлежи на съмнение.
Престанете да работите за бизнеса си-работете над него
През последните няколко години повечето делови хора работят за бизнеса си, а не върху него. По този начин пропускате много благоприятни възможности, които ви предоставя околната среда-не ги виждате. Когато работите НАД бизнеса си трябва да си задавате следните въпроси:
* Какъв е реалният потенциал на фирмата?
* Трябва ли да предлагате допълнителни стоки или услуги, за да постигенете пълния си потенциал?
* Ще бъдете ли по-обективни, ако започнете да предлагате допълнителни стоки или услуги?
* Каква е истински голямата ви цел?
* Колко бързо можете да я постигнете?
* Трябва ли да унищожите или изоставите нещо?
* Какви допълтелни човешки и финансови ресурси ще ви бъдат необходими за постигането на голямата цел?
* Имате ли достъп до такива ресурси?
* Какво ще правите с натрупаното богатство?
* Колко силно желаете да постигнете тази голяма цел?
* Какво бихте искали да инвестирате, за да я постигнете?
* Колко бързо може да бъде постигната голямата цел?
* Разполагате ли с подходящите хора на подходящите места за постигане на голямата цел?
* Колко нови клиенти са ви необходими за постигането на голямата цел?
* Какво трябва да похарчи всеки от тези клиенти за постигането на голямата цел?
* Дали заобикалящият ви свят се променя по-бързо, отколкото се променяте вие вътре във фирмата?
* Достатъчно ли сте силен, за да вземете съответните решения и да ги реализирате на
Станете сценарист на собствените си планове
Планирането е важна част за всеки бизнес,то може да те превърне в параноик.Планирането на различни сценарии е едно институционализирано упражнение за гъвкаво мислене. Подбрани хора от фирмата се събират на едно място и обсъждат въпроси от рода "какво ще стане, ако...".Планирането на дейността на фирмата и планирането на евентуалните възможности и заплахи е приоритет на бързо мислещите фирми. За да е ефективно планирането трябва поне веднъж месечно да се организират такива заседания, да отделя няколко часа за дискусии,заседанията трябва да бъдат с разнообразно участие,членовете трябва често да се сменят,трябва да се поддържа архивът с препоръките и действията.
Поддържайте емпатията
Емпатията е способност да проявяваме загриженост и чувствителност към мислите, чувствата и действията на другите,без непременно да ги изпитваме по непосредствен начин, тоест, да се почувствате на мястото на някой други. Как да станете по-емпатични?Чрез проявата на истински интерес към околните,окуражавайки ги да разкажат своята история.Докато го правят,вие трябва да слушате внимателно.

Фокусиране върху тенденциите
Фокусирането върху тенденциите е другото важно оръжие свързано с бързото мислене. За да можем да се фокусираме над тях може да се следват няколко стъпки: да разберем носителите на промяната, да потърсим нейните ранни индикатори, да забележим новите комбинации и да проявим добър вкус.
Да проявим рабиране към носителите на промяната
Носителите,оринтирани към клиентите са свързани с изменение на демографските тенденции , промени в търсенето, изменения в приходите и др. Носителите, ориентирани към технологиите са онези, които насочват потребителското търсене към високотехнологичните продукти.Носители,ориентирани към капитала са онези, които включват промените на институционния инвеститор и получилите се в резултат изменения в стандарта. Носителите, ориентирани към правителството са всички законодателни и политически инициативи, които могат да има отражение върху бизнеса. Носителите, ориентирани към конкуренцията са всички онези, които хвърлят цялата си енергия във въпроса "ами какво ще стане, ако", имайки предвид своите конкуренти.
Да потърсим ранните индикатори
Как можем да открием тенденциите?Можем да го сторим като използваме интернет, като четем,като търсим връзки с други обществени групи, като слушаме музика, като пътуваме, като гледаме телевизия, като изучаваме живота на хората, като наблюдаваме какво става на улицата и т.н.

Да потърсим нови комбинации

Не трябва да изпускаме добрите възможности. Трябва да дефинираме бизнеса си с прости и ясни термини,да погледнем своя продукт или услуга през очите на клиентите,да свържем продукта и услугата с функцията им в интерес на клиента.
Да развиваме вкуса си
Как се развива той?Като наблюдаваме онова,което прави хората щастливи,като бъдем в синхрон с клиента.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкуренти и конкурентно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.