Комуникационна политика при международния маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


* детайли, възли и агрегати
*машини и съоръжения
* бизнес услуги.
Продуктовата политика изисква на първо място оценка на потенциала на международните пазари.
Потенциала на пазара на потребителски стоки зависи от следните фактори:
* брой на населението
* среден доход на човек от населението
* структура на семействата по равнище на доходи
* специфични фактори които определят потреблението на крайния продукт.
Потенциала на пазара на промишлените стоки се определя не само от мащаба на съответната страна но и от равнището на нейното икономическо развитие, степента на индустриализация и свързаната с тях отраслова структура на икономиката .
Важен въпрос при продуктовата политика е фирмата да направи избор за това дали продукта да е стандартизиран за всички страни или е адаптиран по отделните страни. Това налага правилно да се прецени за кои продукти съществуват реални шансове да бъдат стандартизирани.
Предлагането на стандартизирани продукти е свързано със следните предимства:
> наличие на голям пазарен потенциал
> намаляване на разходите за единица продукт
> възможност за инвестиране на повече средства за изследване и развитие на продукта
> натрупване на по-голям опит в областта на маркетинга в рамките на световния пазар
> насочване на усилията на фирмата върху ограничен брой стандартизирани продукти.
Ориентацията на фирмата към адаптиран по страни продукт изисква той да бъде приведен във съответствие със специфичните изисквания на пазарите в отделните страни. Основно предимство на тази стратегия е че тези продукти по пълно задоволяват изискванията на клиентите и на тази основа водят до увеличаване на обема на продажбите. Основен недостатък на стратегията е необходимостта от допълнителни разходи за адаптиране на продукта, което влияе върху възвращаемостта на инвестициите.
Адаптацията на продукта по отделни страни е в следните насоки:
* адаптация с оглед по пълно съответствие на продукта със желанията и изискванията на клиентите от дадена страна
* адаптация към температура, влажност, релеф и др. природни условия
* адаптация свързана с понижаване на някои качествени характеристики на продукта с оглед намаляване на разходите за неговото производство и предлагането на продукта на по-ниски цени съобразно по- ниските доходи на населението.
* адаптация към правните норми -
* адаптация към специфичните изисквания на митническата данъчна система
* временна адаптация на продукта -

7 въпрос
Търговската марка в международния маркетинг

Търговската марка представлява име, термин, знак, символ, дизайн или комбинация от тях за идентифициране на продуктите на един или група продавачи с цел диференцирането им от продуктите на конкурентите. Търговската марка представя, както продукта така и фирмата пред потребителя. Търговската марка осигурява редица предимства за купувача и продавача.
Предимствата от гледна точка на купувача:
За купувача търговската марка носи следните ползи:
1. улеснява разпознаването на продуктите
2. улеснява и ускорява избора на клиентите
3. създава в клиента чувство за сигурност и гаранция за качество на продукта.
4. повишава чувството на удовлетвореност на клиента
5. в някои случаи търговската марка е индикатор за статуса на потребителя в обществото.
За продавачите/производители и търговци/ търговската марка носи следните ползи:
1. продукт с утвърдена търговска марка се реализира по-лесно на пазара
2. известната марка допринася за успешното въвеждане на пазара и на нови продукти
3. търговската марка е предпоставка за увеличаване на клиентите лоялни към нея.
Успешното прилагане на търговска марка е свързано със следните изисквания:
* търговската марка трябва лесно да се чете и произнася
* да се запомня лесно
* да има атрактивна емблема
* да предизвиква приятни асоциации
* да не се копира лесно
Политиката свързана с търговските марки включва следните варианти:
1. избор на 1 марка за всички фирмени продукти
2. една марка за група продукти
3. отделна марка за всеки продуктСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникационна политика при международния маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.