Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор


Категория на документа: Маркетинг


1

 Основи на мениджмънта, Иванов Ив., ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", В. Търново

2

 Мениджмънт и маркетинг, Антоанета Войкова, 2011г

3

 Цени и Ценообразуване, Владимирова, Й., УНСС, 2010г

4

 Маркетинг, Благоев Веселин, 339.13, 2009г

5

 Основи на маркетинга, Ф. Котлер, 1992г

6

 Мениджмънт и маркетинг, Александър Петков, РУ Ангел Кънчев, 2011г

7

 Електронна енциклопедия Уикипедия; http://bg.wikipedia.org

8

 Концепция за Жизнен цикъл на продукта; Лекции по икономика; http://www.bg-ikonomika.com

9

 Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик релейшънс; Ф. Джефрис; 1993г

10

 Маркетинг; Л. Каркашева; 1993

11

 Маркетинг и маркетингов мениджмънт; Никола Янков, 2002г

12

 Маркетинг и мениджмънт; Ю. Узунова; 2000г

13

 Основи на управлението; Веселин Савов; 2002гСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Канали на разпределение на качеството потребители и жизнен цикъл на продукта като ценообразуващ фактор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.