Как потребителите консумират вино?


Категория на документа: МаркетингФАКУЛТЕТ "УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНСТРАЦИЯ"

СПЕЦИАЛНОСТ "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"

АНАЛИЗ

ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

"МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

НА ТЕМА:
Навици на пазаруване и потребителско поведение при покупка на вино

София, 2014
Предистория и цели на изследването

Виното е една от най - популярните алкохолни напитки. То се нарежда след бирата и е потребявано от повече от половината пълнолетно население в страната. Виното се възприема като традиция и е част от семейните и религиозни празници.На пазара присъстват вносни вина, вина на големи местни традиционни винопроизводители, както и продукти, произведени от малки бутикови изби като те са в различни ценови сегменти и разфасовки.

Настоящото изследване се провежда, за да се установи дали потребителите имат изградени навици на пазаруване на вино и какви са тези навици. Важно е да се разбере и каквъв е процеса на вземане на решение за покупка на този продукт, влияят ли фактори като цена, сорт, произход и т.н.
Цели
1. Имат ли потребителите изградени навици при пазаруване на вино?
2. Какви критерии имат потребителите при избор на вино?
3. Влияе ли демографският им профил върху поведението им при покупка на вино?
Основни изследователски въпроси
1. В каква степен потребителите имат изградени навици на покупка на вино?
2. Имат ли купувачите специфични критерии при изборът на вино?
3. Ние искаме да разберем дали демографският профил влияе върху поведението им при покупка?
Хипотези
1. За хората от 18-25 години най-маловажният критерии при избор на вино е избата
2. Съществува връзка между пола и честотата на покупка
3. Хората с висше образование купуват вносни вина
4. Промоцията в цената стимулира повече хората с по-ниски доходи
5. При повечето хора цената е определящ фактор при закупуването на вино
6. Хората с над 1200лв. чист месечен доход на домакинство купуват вино от специализирани магазини
7. Най- предпочитаното вино, след българското, от потребителите е френското
8. Съществува връзка между семейното положение и честотата на купуване на вино
Методология на изследване

Нужната информация за провеждане на настоящото изследване е събрана чрез метода на допитване. За по - голяма достъпност на разработеният въпросник и по- бързата обработка на получените резултати бе използван онлайн софтуер -SurveyCrest.

В изучаването на потребителското поведение на покупка на вино взеха участие 283 респондента. Те бяха разпределени в пет възрастови групи, както следва:
* между 18 и25 години
* между 26 и 35 г.
* между 36 и 45 г.
* между 46 и 55 г.
* над 56 г

Обект на изучаване е всяко случайно избрано лице, което попада в по- горе изброените възрастови групи и купува вино. Получените данни са изведени от SurveyCrest и обработени чрез Excel.
Открития, обобщения
1. За хората между 18 и 25 годишна възраст най-маловажният критерий при избор на вино е избата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как потребителите консумират вино? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.