Изследване на пазара на перални машини


Категория на документа: Маркетинг


Съдържание

Резюме 2
1. Въведение 2
Ситуационен анализ 2
1.2 Анализ на изследвания бранш 7
заплаха от съществуващи конкуренти 7
заплаха от нови конкуренти 7
заплаха от продукти заместители 7
заплаха от потребителите 8
заплаха по линия на доставчиците. 8
1.3 Характеристика на купувачите: 8
2. Дизайн на изследването 10
1. Определяне на обект и предмет на изследване 10
2.1 Дефиниране на изследователска цел и изследователски задачи. 10
2.2. Концептуален модел на обекта на изследване 11
2.3. Емпирични дефиниции на основните понятия, използвани в концептуалния модел 11
2.4. Изследователски хипотези 12
2.5. Ограничения на изследването 12
Разработване на въпросник за индивидуални дълбочинни интервюта 13
3.Резултати 14
Анализ на резултатите, свързани с хипотезите 14
Анализи върху задачите 15
4. Заключение 17
5. Приложение 17

Резюме

В доклада е направен анализ на пазара на перални машини като част от пазара на бяла техника. Показан е пазарният ръст, големината на конкуренцията, ценовият диапазон. Настоящето изследване се фокусира върху пазара на перални машини в България. Интервюирани са 126 респондента, като са изведени факторите за покупка на перална машина, имиджа и познаваемостта на марките, влияние на начина на плащане и мястото на покупка. За отчитане на резултатите е използван програмен продукт SPSS 16. резултатите са визуализирани с фигури.

1. Въведение
Ситуационен анализ

Търговията на дребно със стоки за домакинството и битова техника за януари - юли т.г. бележи ръст в стойностно изражение от 19.2% спрямо първите седем месеца на миналата година.

Продажбите на бяла и черна техника се увеличават между 4% и 13% за отделните уреди

Пазарът на черна и бяла техника в България се оценява на около 200 милиона евро годишно. Данните са от експертни оценки.

Според експерти годишните продажби на перални машини в България са около 120 000 броя, ръстът е 20-30%. Най-популярни са стандартните перални с предно отваряне - те имат 83-87% пазарен дял от общия брой продадени перални. От 10-13% в различните месеци на годината е пазарният дял на пералните с горно зареждане. Половината от закупените перални са от ниския ценови клас (от 290 лв. до 500 лв.). Лидери в този клас са марките Beko, Sang, Snaige, Crown, Neo, Vestel. В средния ценови клас (380 лв. - 600 лв.) най-продавани са пералните Whirlpool, Gorenje, Indesit. Във високия ценови клас (над 600 лв.) най-търсени са пералните Bosch, Siemens, Electrolux, Ariston, Whirlpool, Brandt.

Пералните са продуктовата група с най-голям пазарен дял в едрата домакинска техника около 34%.

Пазарът е силно доминиран от пералните с предно зареждане (90%). Част от търговците отбелязват лек ръст на продажби на перални с горно зареждане през последната година.

Пазарът е ориентиран към перални с капацитет до 5 кг и нарастващи обороти на машините.

Преобладаваща част от продажбите се реализират в средния ценови клас (400 - 800 лева).

Сегментът перални машини е групата, в която се реализират най-висок дял продукти от висок енергиен клас (72% са с енергиен клас А).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на пазара на перални машини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.