Изследване имиджа на компания за часовници


Категория на документа: Маркетинг


Методи за събиране на данни:
Събирането на данни извършихме като създадохме въпросник( кратка анкета), която разпространихме на аудитория обхващаща 50 души (мъже и жени в зряла възраст) на територията на България.1/3 от участниците проявиха инициатива и във форумите за луксозни часовници,където качихме анкетата.Респондентите,които анкетирахме в социалните мрежи са пример за формулативен подход, а въпросникът е разработен под формата на анкета на базата на проведеното кратко интервю .Общо 50 потребителя взеха участие,избрани в съответствие с поставените ограничения. Интервюто с всеки един от анкетираните имаше времетраене от 5 до 10 минути.
Процедура за анализ на данните

За обработка на данните от проведените анкети са използвани програмните продукти SPSS 9.0 и Excel и статистически анализ,дескриптивна статистика,корелационни и регресионни анализи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване имиджа на компания за часовници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.