Еволюция или революция на пазарите?


Категория на документа: Маркетинг


5. Дигиталните технологии, предизвикват революция на много пазари

Дигиталните технологии отдавна не са новост на пазара, а и в живота на потребителите. Днес пазара, развитието и изобретяването на иновативни технологии е една от най-бързо развиващите се сфери., така че на тях не би трябвало да се гледа като на заплаха. Но дали те са оръжие на революцията на пазара и как са променили маркетинга на фирмите ще разберем след като ги разгледаме по обстойно.

Изобретяването на дигиталните технологии е започнало първоначално с военни цели, а по късно тези технологии са навлезли в домакинствата и фирмите. Днес тези технологии са неделима част от бита на всеки от нас, променили са начина ни на общуване, изразяване, на вършене на най-обичайните ежедневни задължения. Живота на всеки човек е обвързан с тях и ако не ги ползваме днес то това би ни дистанцирало от съвременния свят. Дигиталните технологии са не само в нашия бит, но и в производството и индустрията ни, благодарение на тях са постигнати много иновации в производството, улеснена е работата на хората, но не трябва да забравяме и негативната част от тяхното масово въвеждане, а именно по-малката нужда от човешкия фактор в производството. Това обаче е малка негативна последица, в сравнение с всичко, което дигиталните технологии са ни дали днес, те са отворили цяла една нова сфера на развитие, която е обхванала в себе си много нови възможности за работа и развитие.

В маркетинга на фирмите тяхното навлизане е неоспоримо, те са дали всички нови канали и начини на реклама, възможностите за интернет реклама, реклами в социалните мрежи и много други. Изреждането на възможностите и промените, които дигиталните технологии са внесли в маркетинга е неоспоримо, а изброяването на новостите би заело прекалено голям обем за тази разработка. За мен дигиталните технологии са средството, което направи маркетинга достъпен за хората, те доближиха рекламата и я направиха част от живота на потребителя. Благодарение на дигиталните технологии маркетинга днес е това което е и не бих могъл да кажа, че има сфера която да е по пряко зависима и по обвързана с дигиталните технологии от маркетинга.

6. Броят на запазените марки и патенти се увеличава

Тази тенденция със сигурност не е нова, поне не и в глобален план. Увеличението на запазените марки и патенти се увеличава през годините, като днес е достигнало до наистина високи размери. Дори в България в последните години се направиха значителни улеснения при регистрация на патенти и марки, именно с цел стимулирането им. Трябва да споменем, че в различните страни изискванията за регистрация на марка или патент са различни, но общото между тях е това, което те осигуряват на притежателят им, а именно сигурност и защита на марката и/или изобретението. В този смисъл за мен има пряка връзка между развитието на икономиката и държавната администрация на една страна и активността при запазване на патенти и марки. Една добре развита и икономически сигурна страна би осигурила по-добра защита и би дала повече права на законния притежател на дадено изобретение или марка спрямо неговите конкуренти, които в този аспект могат да бъдат както национални, така и чуждестранни.

От гледна точка на маркетинга на фирмите увеличения брой на запазените марки и патенти е винаги възможност за инвестиция и развитие на нов продукт или услуга. От друга страна обаче колкото по-голям е броя на запазените марки, толкова по-голям е риска при стартиране на бизнес или продукт нашата марка да се окаже запазена от друго лице. Това от своя страна води до пречки при стартиране на бизнеса. Друг проблем пред маркетинга би била възможността от появата на марка "имитатор" на нашата, която да подвежда и заблуждава потребителите при покупка на продукта.

Освен посочените негативи като цяло смятам, че колкото по-добре икономически развита е една страна толкова по-голям е броя на запазените марки и патенти, като това според мен е и един от показателите за стабилно икономическо развитие, признак за развитието на научната, изследователска и икономическа дейност на дадена страна като цяло.

7. Броят на вариантите на един продукт се увеличава значително

В наши дни пазара е затрупан от продукти и марки и пред потребителите винаги стои възможността за избор и алтернатива на задоволяваната потребност. На пазарите обаче не само броя на продуктите се е увеличил, а и вариантите на всеки един от тях. Това твърдение е не само вярно, но и съвсем логично. Защо това е така ще разберем в следващите анализи на въпроса.

Разработването на различни варианти на продукта винаги има една основна цел, а именно увеличение на печалбата. Всяка фирма вложила средства в разработването на нов продукт иска да извлече максимална печалба от него. Разработването на различните варианти на един продукт биха дали възможност да се използва вече изпробвана и закупена технология за производството на съвсем нов продукт, т.е. различната разновидност на продукта е лесен, ефикасен и сигурен начин за внедряването на "нов" продукт в производството и на потребителските пазари.

Различните разновидности на продукта макар да носят стремежа за по-големи печалби са също и възможност за максималното "експлоатиране" на продукта и извличане на максимална полза от него. Различните разновидности дават възможност за увеличаване на продуктовата линия и извличане на максимума от продукта. По-голяма разновидност дава възможност за удължаване живота на даден продукт и налагането му на повече пазари. Голямата разновидност дава и още една възможност за задоволяване на различни потребности, привличане на повече потребители и завладяване на нови пазари.

От маркетингова гледна точка различните разновидности на продукта са възможност за извличане на максимални печалби от него, за разширяване на продуктовата линия и задоволяване на разнообразните потребителски потребности. Различните варианти на продукта са възможност за увеличаване на продуктовата линия, но и предизвикателство пред маркетинга за изграждане на такава реклама, която да е допълваща към основния продукт, но и разграничаваща новия вариант на продукта.

8. Пазарите са хиперфрагментирани

Фрагментирани са пазарите разделени на много сегменти, в които участниците се сблъскват с различни цени на стоките и услугите и производствени фактори. Хиперфрагментирането на пазарите е резултат от съвкупност от фактори, като част от тях са и маркетинговата намеса на пазара. Как хиперфрагментацията се отразява на маркетинга или той е и една от причините за тази хиперфрагментация. Със сигурност маркетинга е станал по гъвкав в резултат на хиперфрагментацията, но отново тук можем да засегнем положителните и отрицателни черти на това твърдение.

Хиперфрагментирания пазар дава възможност за много пазарни ниши, от които съвремения маркетинг да се възползва. Благодарение на хиперфрагментацията маркетинг специлистите имат възможност да изтъкнат положителните страни на своя продукт и да определят по конкретно пазара, на който да го предложат. От друга страна обаче хиперфргментацията се явява и пречка при въвеждането на нов продукт и би създала трудност продукта да достигне по-голяма част от потребителите.

Тук идва и трудната част за маркетинга, а именно по обстойно изследване и анализ на пазара, при което да се определят конкретните специфики на всеки един от сегментите му. При тази хиперфрагментация пред маркетинг специалистите днес стои и въпроса за масовото комуникиране със аудиторията или за търсене на по-ограничена комуникация и определяне на конкретния сегмент на пазара към който да насочим продукта си и неговата реклама.

9. Рекламното насищане стига до свръх високи нива, а фрагментирането на медиите усложнява пускането на нови продукти на пазара

Рекламното насищане на пазара и фрагментирането на медиите отдавна вече е факт на нашия пазар, а много преди това и на по-големите и икономически развити пазари. Във някой страни дори има забрана за някой от елементите на комуникационния микс, като билбордовете по пътя, раздаването на листовки и флаери на произволни места и други. Насищането на пазара от рекламни продукти и материали е стигнало такава висока степен, че е наложило дори държавна намеса.

От гледна точка на маркетинга не бих се съгласил напълно с твърдението, че рекламното насищане и фрагментирането на медиите е довело до усложнения при пускането на нови продукти. Напротив именно това е в основата на развитието на нови технологии в маркетинга, които да привлекат повече потребители. Това също е и една от причините за някой продукти, маркетинг отделите на фирмите да предпочетат по дистанциран вариант за комуникация с аудиторията си. Фрагментирането на медиите пък от своя страна би дало друга положителна насока при пускането на нов продукт, а именно по конкретно насочване на рекламата и запознаване със спецификите на аудоторията на всяка една от медиите.

Дали "рекламното насищане и фрагментирането на медиите е усложноло пускането на нови продукти, според мен не, да това е затруднило масовото и най-често използвани реклами и стратегии за привличане на потребителите, но от друга страна стои в основата на креативността, алтернативните решения и новия маркетинг като цяло.

10. Способността да печелим място в съзнанието на клиента е намалена

Рекламното насищане със сигурност се е отразило и на възприятие на клиента към рекламата и всички маркетингови средства, които използваме. Способността да се печели място в съзнанието на клиента е намелена и в това няма никакво съмнение. Тук обаче трябва да спомена едно проучване относно рекламите на банките у нас, според което потребителите помнят съответната реклама, но незнаят на коя банка принадлежи. Това което ни показва проучването е, че съзнанието на потребителя е ограничено по отношение на възприятието му към марките, а не към рекламата като цяло. Потребителите могат да оценят една хубава и забавна реклама, но пропускат частта за марката, а именно това е целта на всека маркетингова стратегия - асоциирането на марката.

От тази гледна точка тук имаме ново предизвикателство пред маркетинговите отдели, които да използват по личен подход при рекламирането и да успеят да отделят на преден план марката на продукта. Т.е тук според мен е време да се използва нова стратегия на рекламиране като рекламата трябва да е нещо характерно за продукта, а не както сега по-често се използва да се свързва с потребителя.

ИЗВОД:
Еволюционно или революционно пазарите са се променили и се променят и в момента, а с тях се променят и маркетинговите похвати, които използваме. Със сигурност можем да кажем обаче, че развитие на пазарите не е минало без използване на "оръжията на маркетинга"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Еволюция или революция на пазарите? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.