Етапи на разработка на нов продукт


Категория на документа: Маркетинг


- мероприятия по насърчаване на продажбите

- дистрибуционни варианти

- форми на сервизно обслужване

- издръжки, печалба и др.

Важен е и въпросът кога да се проведе тестването и колко да продължи. Срокът зависи от редица спецефични фактори може да бъде няколко месеца до две години. Много компании, за да избегнат негативните моменти в тестовия маркетинг, използват алтернативни методи за измерване предпочитанията на потребителите. Такъв метод е симулативният тестови маркетинг. На потребителите се дава да разгледат рекламата на новия продукт и да вземат безплатен образец. След това се анкетират по телефона, за да съобщят своята оценка за продукта. Съществуват и други методи - скенеров, симулативен скенер.

Последният етап е въвеждането на продукта на пазара (комерсализация). Когато компанията реши, че това е окончателния и продукт, тя се сблъсква на най-големите разходи до този момент. Тя трябва да реши какъв ще е размерът на завода. Логично, за да не рискува много тя ще предпочете по-малък завод, отколкото е настоявал търгорвския персонал. От друга страна това може да доведе, ако търсенето е голямо, до невъзможното мосгване на фирмата да достави продукта в достатъчно количество в търговската мрежа.

Така също и редица други важни решения се вземат на този етап:

- Кога (избор на време). Изборът на подходящо време е критичен за маркетинга. Ако дадена фирма научи, че някой конкурент наближава края на развойния процес, тя може да избере да стартира първа. Ако недостатъците на продукта обаче не са изчистени до край, това може да навреди на имиджа й. Фирмата може да избере и късен старт, което да спести разходите по образоване на пазара и да разкрие проблеми, които могат да бъдат избегнати(тъй като конкернта вече е излязъл на пазара).

- Къде (географска стратегия). Компанията трябва да реши къде да лансира своя продукт - в един квартал, в един регион, в няколко региона, на националния или международния пазар. По-малките фирми избират един град и започват да превземат град след град.

- На кого (перспективни целеви пазари). На развитите пазари при дистрибуцията и промоцията, компанията трябва да избере най-перспективните групи.

- Как (първоначална пазарна стратегия). Фирмата или компанията трябва да разработи план как да лансира новите продукти на пазара. За да се координират множеството дейности, включени в лансирането на новия продукт, мениджмънтът може да използва мрежова техника на планиране като например таблица на критичния график.

3. Критичен анализ.

Голям процент от вероятния успех на един нов проукт може да бъде определен още преди разработването му да започне чрез отговор на трите въпроса: "Хората нуждаят ли се от продукта?", "Той различен ли е и по-добър от предложенията на конкуретните?" и "Хората биха ли платили цената?". Ако отговорът на някой от тези въпроси е "не" то по-добре да не започваме проекта за разработването, но ако отговорът е "да", както следва и от наблюдението върху етапите на продукта и отношението на специалистите към тях дава основание да направим положителна оценка.

4. Собствено виждане.

Според мен предметът е точно и ясно поставен, съобразен с необходимостта от икономически познания. От изложението аз получавам познания не само като теория, но и бързо и лесно бих могла да ги приложа в практиката, ако в бъдеще ми се наложи. Мисля, че всеки производител или търговец трябва да планирам своите приходи и разходи, за да се предпазва от икономически и най-вече финансови загуби. Едно от основните неща, които са важни за лансирането на продуктите е маркетинговата стратегия. Това е част от последния етап, който е в основата на цялото производство по мое мнение. Като потребител в личен план за мен е много важна рекламата, опаковката и дизайна, ако има такъв на предпочитаната стока. Според мен производителите не трябва да залагат само на качеството на продукта, но и на качествено изработена маркетингова кампания. Тъй като в случая разглеждаме иновация на пазара, маркетолозите трябва да са изпипали перфектно всеки детайл от представянето на самия продукт до визята му, за да има успех и търсене на конкретния продукт.

Никой не може да предвиди дали дадена стока ще бъде успешно лансирана и благоприятно приета от потребителите, но производителите могат максимално да се стремят към високо качество на продукта и успешно приложен маркетинг, а търговците към добра реклама и висококачествено обслужване.

5. Използвана литература.

"Управление на маркетинга" - Филип Котлър

"От А до Я за маркетинга" - Филип Котлър

"Котлър за маркетинга" - Филип Котлър

"Маркетинг" - Радка Илева

??

??

??

??

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етапи на разработка на нов продукт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.