Етапи на разработка на нов продукт


Категория на документа: Маркетинг


Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Реферат

Дисциплина: Маркетинг
Тема: Етапи за разработка на нов продукт.

Изготвил: Петя Ганчева, Проверил: Проф. д-р Радка Илева
Факулт. №: ФИЗ-1232,
Специалност: "Финанси",
задочна форма,
втори курс

Велико Търново
2013
Съдържание

1. Увод. ........................................................................................................................... 3
2. Изложение. ................................................................................................................. 3
3. Критичен анализ. ....................................................................................................... 6
4. Собствено виждане. .................................................................................................. 6
5. Използвана литература. ............................................................................................ 8

1. Увод.

Независимо от размера си всяка компания трябва да разработва нови продукти, за да увеличи продажбите си и за да бъде тя конкуретно способна. Потребителите постояно искат нови продукти и нов избор и конкурентите ще се постараят с все сили да им ги доставят. Над 16 000 нови продукта се появяват всяка година на пазара, но не всеки продукт успява да оцелее, а онези които успяват се приемат с различна бързина от клиент. Компаниите, които разработват нови продукти поемат много голям риск - тъй като продуктите са уязвими при променящите се потребности, вкусове на потребителите, новите технологии, модните тенденции, увеличаващата се конкуренция и др. Самата разработка носи голям риск.

2. Изложение. Етапи за разработването на нов продукт..

Първият от тях е "Възникване на идеи". Целта на етапа е да се съберат колкото може повече идеи. Като напревените предложения са съобразени с потребителите техните нужди и желания. Много от най-добрите идеи идват именно след допитване до потребителите - какви проблеми срещат с досегашните продукти, какво биха желали да се подобри и т.н. Освен от потребителите идеите могат да дойдат и от - учени, персонал, участници в дистрибуционите канали, търговски представители, висшия мениджмънд, изобретатели, фирми за маркетингови проучвания и др.

Вторият етап е "Сортиране на идеите" (Скрийнинг). След като фирмата и събрала достатъчно идеи тя започва да ги "пресява" и отхвърля по-слабите. Най-често препоръчваният подход за оценка и подбор на идеите включва два етапа:

- бързо или "грубо" пресяване на идеите

- прецизен подбор чрез прогнозни техники за ранна проекция на икономическите резултати

Изключително важно на този етап е да се използват експертни оценители в дадената област. Не по-малка е и системата от критерии за оценка и съпоставяне на идеите. Използваните критерии биват две групи:

А) Критерии за задължителните условия, на които проектите трябва да отговарят

Б) Критерии за необходимите условия, на които проектите трябва да отговарят, за да продължи разработването на идеята

Следващия етап е "Разработване и тестване на конципцията"
Идеята за продукта означава продукт, който компанията (фирмата) би могла да предложи на пазара. Докато конципцията е далеч по-сложна версия на идеята. Идеята за продукта може да се превърне в няколко концепции, когато се запитаме: кой ще използва продукта? Каква първична изгода трябва да предостави този продукт? Кога хората ще консумират или ще използват продукта? Когато компанията си отговори на тези въпроси, тя може да сформира няколко концепции и да създаде карна на позиционирането и.

Карта за позициониране на продукта (пазар закуска)
Скъпи

Продукт 1
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етапи на разработка на нов продукт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.