Елементи на маркетинговия микс


Категория на документа: Маркетинг


Елементи на маркетинговия микс

Основните елементи на маркетинговия комуникационен микс са пет: пъблик рилейшънс, реклама, насърчаване на продажбите, спонсорство и лична продажба. Общото между всички тях е стремежът им да убедят купувача да избере даден продукт или услуга, подчертавайки неговите предимства. Друга цел, която предследват и петте елемента на маркетинговия комуникационен микс е да се изгради положителен имидж на компанията, която предлага дадения продукт и да се създаде устойчиво доверие у потребителите на пазара, именно за да купуват нейните стоки. В таблицата са показани приликите и разликите между разглежданите елементи по отношение на техните цели, функции, предимства и недостатъци.

Елемент на маркетинг
микса

цели
функции
предимства
недостатъци
реклама
1. да информира- за поява на нова стока, за промяна в цената и др. Тази цел най-често се използва при въвеждането на нова стока или услуга за създаване на начални потребности.
2.да убеждава- за предпочитание към определена марка например. Този тип реклама е важен, когато стоката навлиза в силно конкурентна среда.
3.да напомня- за потребностите, които могат да имат потребителите от дадена стока, къде могат да я намерят и други.
1.информационна- да запознава потребителите с новите стоки и услуги.
2.стимулираща- да създава нови потребности.
3.въздействаща- формира предпочитания към стока, услуга или марка.
4.напомняща- поддържа осведомеността на потребителя за дадена стока или услуга.
5.социална- може да се използва за подпомагане решаавнето на някои социални въпроси.
6.икономическа- чрез разпростаняване на цени и др. да стимулира продажбите.
1.налага бързо новите продукти, защото се върти постоянно по медиите.
2.поддържа популярността на компаниите.

1.изисква вложението на много средства.
2.изисква постоянство, за да не се забравя това, което се предлага.
3.изисква уникалност, за да привлече внимание.

лична продажба
1.да информира
2.да убеждава
3.да създава и развива благоприятно отношение към продукта и организацията
4.да обслужва клиентите
5.да улавя и да пренася до ръководството наблюдаваните промени в обкръжението и пазара
1.достигане до всеки един потребител по отделно и индивидуално по различен начин .
1.гъвковост чрез аргументация в момента на продажба, която може да се приспособи към всяка специфична ситуация.
2.пряка комуникация с купувача
3.възможност да се подбира целевия пазар

1.не позволява в ограничен период от време да се достигне до голяма маса купувачи.
2.стойността й е сравнително висока- обучението на продавача е продължително и трудно.
спонсорство
1.създаване на съответната нагласа и мотивация у потребителите да използват продуктите или услугите на дадена фирма.
2.изграждане на определен имидж на компанията като предпоставка за постигане на по-добри икономически резултати
1.да информира
2.да убеждава
3.да напомня
1.възможност за съчетаване с всички останали елементи на микса.
2.създава добър имидж на фирмата.
1.риск от това дали инвестираната сума ще се възвърне, т.е. дали тази дейност ще допринесе за подобряване на стопанските резултати
насърчаване на продажбитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елементи на маркетинговия микс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.