Държавен изпит


Категория на документа: Маркетинг


P1

P

QE Q1 Q

5. Еластичност на търсенето и предлагането
Еластичността на търсенето показва силата, с която търсенето реагира на определени изменения в някои от факторите, влиящи върху него.
Ценова еластичност на търсенето е съотношението на процентното изменение в търсеното количество от дадена стока към процентното изменение в нейната цена:

∆Qd

Ed/p = (-1) ——
∆P

Взависимост от размера на измененията в цената разграничаваме:
 еластичност в точка

∆Q/Q1

Ed/p = (-1) ————

∆P/P1

 дъгова еластичност – когато промените в цената са значителни, говорим за еластичност на кривата (дъгова еластичност)

∆Q ∆P

Ed/p = (-1) ————— : —————

Q1+Q2 P1+P2
———— ————

2 2

Взависимост от стойностите на коефициента на еластичност може да се направи класификация на ценовата еластичност на търсенето. Търсенето е еластично, когато търсеното количество се изменя с по-висок процент, отколкото е процентното изменение на цената (Ed/p>1). За нееластично търсене говорим тогава, когато процентното изменение в търсеното количество е по-ниско отколкото процентното изменение в цената (Ed/p<1). При еднакви процентни изменения в двете еластичността е единична (Ed/p=1).
Когато измененията в цената на продукта не оказват никакво влияние върху търсеното количество и то остава едно и също за всяко равнище на цената, търсенето е съвършено нееластично (Ed/p =0). Когато при една фиксирана цена търсеното количество можа да нараства безкрайно, търсенето е съвършено еластично (Ed/p→∞).

P P

D

P2

P1 D

QE Q Q1 Q2 Q3 Q

Освен от цената търсенето се влияе и от промени в дохода на потребителя. Eластичността на търсенето от дохода се измерва с коефициент, който показва процентните изменения в търсеното количество към процентните изменения в дохода. Стойността на този коефициент е различна за различните видове блага. Нормалните блага са с положителна еластичност, малоценните – с негативна. При благата от първа необходимост коефициентът на еластичност на търсенето от дохода е по-малък от 1, а при луксозните блага – по-голям от 1.
Търсенето на една стока зависи не само от нейната собствена цена, а и от цените на другите стоки. Кръстосаната еластичност показва как реагира търсенето на една стока при промяна в цената на друга:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.