Държавен изпит


Категория на документа: Маркетинг


Изместването на кривата на търсене по посока на неговото увеличаване или намаляване при неизменно положение на кривата на предлагане създава неравновесие, което в първия случай може да бъде преодоляно само чрез повишаване на цената и формиране на ново равновесно равнище, а във втория – чрез нейното понижаване и формиране на ново равновесно равнище.

P D1

S

D

→ E1

Изместването на кривата на предлагане по посока на неговото намаляване или увеличаване при неизменно положение на кривата на търсене също може да създаде неравновесие, което в първия случай може да бъде преодоляно само чрез повишаване на цената, а във втория – чрез нейното понижаване.

P D

P1 S1 ← S S2

PE →

P2

Q1 QE Q2 Q
Понякога автоматичният пазарен механизъм на приспособяване към равновесна точка не действа пряко и веднага, а по пътя на колебания и неравновесни моменти. Това дава основание да се говори за текущо (моментно) равновесие, равновесие в краткосрочен период и равновесие в дългосрочен период.

В текущ период всяка промяна в една от двете пазарни сили не може да разчита на бърза реакция от страна на другата. Това води до повишаване на цените, като единствен възможен начин за постигане на ново пазарно равновесие.

P D1 S

P1 D E1

P E

QE Q

В краткосрочен период производителите реагират на увеличеното търсене чрез пълно натоварване на производствените мощности и увеличение на продукцията. Уравновесяването става чрез познатия ценови механизъм, но този път увеличението на цените не е толкова голямо.

P

D1 S

P1 D

P

QE Q1 Q

В дългосрочен период увеличеното търсене кара производителите да направят инвестиции за ново производство. Равновесието се постига без участието на ценовия механизъм или с незначителни отклонения от цените.

P

D D1 S
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.