Дистрибуционна политика на преприятие


Категория на документа: Маркетинг


Фиг. 11. Изграждане на отдел пласмент.

В отдела вътрешен пласмент ще работят специалисти, които ще отговарят за новосъздадения пряк канал за предлаганите стоки от предприятието, ще следят за редовното зареждане на магазините и наличието на целия асортимент от продукти, ще създават и реализират контакти с нови потребители. Отдела международен пласмент ще се занимава с изпълнението на поръчките за външния пазар. След като се създаде прекия канал за дистрибуция, фирмата ще се нуждае от закупуване на нови камиони и бусове за разпространение и доставка на продуктите. Специалистите от отдела вътрешен транспорт ще имат задължението за създаване на вътрешна транспортна мрежа за доставки.

Отдела за външен транспорт ще отговаря за организирането на доставките за чуждия пазар.

Директора по пласмента ще следи за изпълнението и контролира цялостната дейност на подчинените му отдели.

Програмата се подготвя от специалистите по маркетинг, мениджъра външни продажби и директор продажби на вътрешни пазари и се одобрява от изпълнителния директор и управителния съвет. За одобряването и назначаването на новия персонал отговаря директор администрация.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дистрибуционна политика на преприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.