Дистрибуционна политика на преприятие


Категория на документа: Маркетинг


Представяне на фирмата
( История на " АРОМА " АД )

Предметът на дейност на фирмата е производството и продажба на парфюмерийни и козметични продукти.Тя се управлиава от независим мениджърски екип, като управлението е двустепенно - Борд на Директорите и изпълнителен директор.

През 1924 година е създадена първата българска фабрика за козметика

" АРОМА ". Тази марка до 1947 година се утвърждава като водещ производител на козметика и парфюмерия на българския пазар.През 1947 година, " АРОМА " е национализирана и до 1996 година е държавно предприятие. Няколко месеца след началото на 1996 година " АРОМА " е приватизирана , като 97 % от капитала на дружеството преминава от държавни в частни ръце.По късно през 2001г. тя вече 100% частна собственост.Между 50- те и 60- те години но миналия век, " АРОМА " първа на българския пазар започва да произвежда паста за зъби и малко след това пуска в експлоатация самостоятелен цех за производството на паста за зъби.През средата на 60- те години " АРОМА " започва да произвежда аерозолни продукти и до днес тя е единственната фирма в България произвеждаща аерозоли. През този период във фабриката се произвеждан над 60 продукта от парфюмерията и козметиката и се изнасят в 50 страни по света.През 1970 година " АРОМА " се утвърждава като лидер в износа на парфюмерия и козметика за източна Европа. През този период почти цялата продукция се произвежда с цел износ.След приватизирането на " АРОМА " политиката на фирмата изцяло се променя и започва да се обръща по-сериозно внимание на българския пазар и на потребителското търсене. Чрез дистрибуторската фирма " Арома Trade " която е главния дистрибутор на " АРОМА "продуктите на фирмата се разпросраняват в почти всички градове на България и с годините стават много популярни и търсени.През 1998 година година се създава АСТЕРА КОЗМЕТИКС РУМЪНИЯ, с предмет на дейност: външна търговия и дистрибуция на продуктите на АРОМА на румънския пазар.

На 25. 08. 2000 г. на " АРОМА " бе връчен официално сертификата ISO

Компанията " АРОМА " работи в сътрудничество с водещи научни институти и лаборатории като ISP Europe, Schulke Mayr, Deutsche Prazision Ventil, ICI, Goldschmidt.
През 2001 година " АРОМА " е 100% частна компания и изнася своята продукция в над 50 държави по света. На следващата година " АРОМА "отваря цех за производството на сапуни. През 2003 година се създава "Aroma & Media", Скопие - фирма за дистрибуция на стоките на "АРОМА " на територията на балканските страни.През 2004 година дружеството инвестира 180 хил. лв. в реконструкция и модернизация на топло-енергийната и енергийна инфраструктура. Възвръщаемостта на тази инвестиция ще е около 8 месеца и ежегодно тя ще допринася за икономия на енергийни ресурси в размер на 250 хил. лв. Инвестициите през 2005 година са осъществявани изцяло със собствени средства, генерирани от дейността на дружеството.

Дистрибуционна политика

Изключителен дистрибутор за България: АРОМА Трейд ООД

* София - дисрибуционен център
* София- центр. Офис
o Адрес: ул. Кирил Благоев 12
* Благоевград
* Пловдив
* Пазарджик
* Стара загора
* Бургас
* Варна
* Плевен
* Горна Оряховица
* РусеДистрибуцията се извършва чрез дистрибуторска мрежа на фирма АРОМА Трейд ООД. На територията на България, във всички големи градове до момента има изградени десет дистрибуциони центрове, а централния офис е в съседство с административната сграда на " АРОМА " АД. Може да се каже, че мощността на каналите е доста силна и може да се представи чрез следните показатели:

> Голям брой пласметни пунктове на територията на България
> Големи складови бази на територията на България
> Форма на собственост- собственост на АРОМА Трейд ООД
> Ефективност- данните на фирмата показват че обема на продажбите към обема на разходите е 2 / 1 в полза на продажбите. С оглед на тези положителни финансови данни фирмата възнамерява за в бъдеще да отвори още няколко на брой дистрибуторски центъра в страната.

АРОМА Трейд ООД е съвсем отделна фирма и не е под юрисдикцията на " АРОМА " АД. Два пъти седмично от централния офис в град София се извозва стоката и се пласира по всички дистрибуционни канали, с които разполага фирмата на територията на България.
> Изключителен дистрибутор за Румъния е АСТЕРА КОЗМЕТИКС РУМЪНИЯ с предмет на дейност външна търговия и дистрибуция на продуктите на
" АРОМА " АД на румънския пазар.
> Изключителен дистрибутор на " АРОМА " за Русия е КРАСНАЯ ЛИНИЯ.

Доставичици

> "Тубекс" ЕООД произвежда туби
> "Димел Трейд" ЕООД се занимава с производството на картонени опаковки и други полиграфически изделия.

Двете фирми работят на пазарен принцип като доставчици на " АРОМА " АДСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дистрибуционна политика на преприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.