Дистрибуционна политика на фирма


Категория на документа: Маркетинг
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Икономика на хранителната индустрия"

ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФИРМА "МЕСКОМ - ПОПОВ"ООД

РЕФЕРАТ ПО МАРКЕТИНГ

Изготвил:
Назифе Неджатин Сабри
Специалност: Икономика на хранителната индустрия

Магистър-втори курс

Фак.№ 1404

Съдържание:
УВОД стр. 3
История на фирмата стр. 3
Дистрибуция (Placement)

3.1 Канали за дистрибуция и тяхната роля стр. 4 3.2 Дистрибуционни решения стр. 4

3.3 Фирмени проблеми стр. 5

3.4 Макроикономически промени стр. 6
Фирмена култура стр. 7
Маркетингова политика стр. 7
Дистрибуционна политика стр. 8
Комуникационна политика стр. 8
Продукт (Product) стр. 8
Дистрибуционен обхват стр. 9
Конкуренти стр. 11
Анализи стр. 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр. 12

УВОД

Маркетинговата дистрибуция обхваща организацията и дейностите по разпределението,придвижването и продажбите на продуктите от производителите до крайните потребители. Обект на дистрибуцията са различните продукти, насочени към задоволяване на нуждите на купувачите. Извършването на дистрибуционните дейности съобразно дефинираните маркетингови цели и задачи и пригаждането им към конкретните условия на разпределение дава облика на провежданата от съответната БО дистрибуционна политика.

Усилията на организацията в значителна степен се предопределят от състоянието на пазара, на който се продават съответните продукти и от начина, по който се стига до този пазар. Затова маркетинговата дистрибуция трябва да се извърши така, че да се осигури стоковото движение по количество, качество, място, време и пр. съобразно специфичните желания на купувачите.

Множество са проблемите на предприемача, работещ на дестабилизирания български пазар. В случая става дума за един добре структуриран, ограничен проблем - ясен е типа на промяната, какво носи тя след себе си, кой може да повлияе върху хода й и какво точно ще се постигне с нея.

ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА

Организацията на която правя анализ на дистрибуционната политика е фирма "Меском-Попов" ООД.

Доказано качество, гарантиран произход!!!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дистрибуционна политика на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.