Директният и онлайн маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


1.Какво представлява продуктът?
2.Какви са ползите от покупката му?
3.Какви са неговите заслужаващи вниманието качества?
4.Какъв е предишния опит на моята компания при продажба на аналогичен продукт?
5.Къде може да се купи продуктът и кога?

Търговско предложение:
1.Какви предложения мога да направя?
2.Колко ще струват опаковката и разпращането?
3.Какъв вид заплащане е приемлив?
4.Каква гаранция мога да дам?
5.В какъв формат ще бъде създаден рекламния материал?
6.Какъв обем материал искам да разпространя?
7.Кога той трябва да пристигне до потребителя?

За да се разбере полезността на тези въпроси , трябва добре да се познават основните елементи на процеса на планиране на директния маркетинг:

Постановка на целите

Реализация
Творческа стратегия

Разработване на стратегия
Определяне на целевата аудитория

Оценка на резултатите
Реакция; сключване на сделки
Стратегия за използване на средства за предаване на информация
Купувачи; база данни за перспективните купувачи

VII. РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
Стратегията за директен маркетинг описва подробно мероприятията и методите , неоходими за постигане на поставената цел. Тя включва приемане на решения в пет основни направления:
1.Оферта
2.Средство за предаване на информацията
3.Съобщение
4.Избор на време и начин за действие
5.Обслужване на клиентите

Оферта. Съдържанието и дизайнът на обръщението трябва да се основават на квалифицирани изследвания. Изследват се много фактори като : цена, стойност на транспортирането и обработването , отличителните особености , бъдещи задължения , допълнителни стимули (подаръци , отстъпки) ,ограничения за време и количество , гаранция (задължителен елемент).
Средство за предаване на информация. Стратегиите на съобщението трябва да отчитат потребностите на целевата аудитория и целите на компанията. Текстът трябва да привлича вниманието със своето съдържание и дизайн.
Има няколко възможности за съчетаване на съобщението и медиите:
-едно съобщение , предложено чрез един рекламодател
-няколко съобщения , предадени чрез един рекламодател
-няколко съобщения , предадени чрез различни носители.
Време за доставка и начин за действие. Например , кога потенциалният купувач трябва да получи коледен каталог. Директният маркетинг е длъжен да достигне нужния човек в нужното време.
Обслужване на клиенти. Скоростта и точността на изпълнение на поръчките , грижливата работа с жалбите на клиентите и гаранционните мерки по връщане на продукцията са изключително важни.

VIII. БАЗА ДАННИ

От решаващо значение за успеха на всяка кампания по директен маркетинг е базата данни. Тя съдържа информация за купувачите и потенциалните купувачи, която се събира продължително време.
Маркетингът на база данни е процес на създаване , поддържане и използване на база данни за купувачите с цел контактуване с клиентите и ръководене на бизнеса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Директният и онлайн маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.