България - туристическа дестинация


Категория на документа: Маркетинг


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Катедра "Икономика"

Курсов проект

по "Маркетинг на услуги"
Магистърска степен на обучение

Учебна 2013 - 2014 г.

Увод

Образът на една страна - как тя изглежда погледната отвън, е толкова важен, че от него зависи качеството на живот на цели поколения. Ето защо трябва да си отговорим на въпроса "Как трябва да изглежда марката "България", така че да печелим от нея". Целта е създаване на бранд "България" чрез развитието на националната марка "България", което да допринесе не само за развитието на туризма, но и за изграждането на конкурентоспособност на дестинацията като цяло. За тази цел е важно да се анализира наличната и да се създаде по емпиричен път допълнителна информация, която да даде стабилна основа за изграждане на стратегия за бранд "България", на продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт. За създаването на една успешна и работеща брандинг стратегия е важно да се познават в дълбочина подходът, състоянието и перспективите в развитието на преките конкуренти, както и интересните световни практики.

Въпрос 1: Как намирате информацията в текста?

Всяка съвременна държава представлява една цялостна общност, чието благоденствие зависи силно както от ситуацията вътре в нея, така и от отношенията й с другите държави. Тези отношения зависят до голяма степен от представата, която всяка отделна държава си изгражда пред останалия свят.

Поради тази причина една от основните задачи, залегнали в държавната политика на страните по света, е изграждането и поддържането на добра държавна репутация. Затова трябва да си отговорим на въпроса доколко този процес е засегнат, значим и развит в България и какво е състоянието на българската национална репутация. Една държава има не само имидж, но и репутация, които съответно носят своите характеристики и техники за изграждане.

За да се изгради една кампания за подобряване на имиджа на България, преди всичко би трябвало да си дадем ясна сметка за това по какъв начин виждат страната ни чужденците. За съжаление практиката показва, че за тях е или непозната, неясна като представа страна на розовото масло и киселото мляко (може би за някои родината на един от най-добрите футболисти - Хр. Стоичков), или пък държава от Европейския съюз, завладяна от престъпници, с които правителството не може или не иска да се справи. С други думи когато чуе за България, чужденецът я асоциира с престъпност и анархия.

Не мисля, че е от такова значение чужденците - били те инвеститори или не, да знаят кой е на власт, както разказва изпълнителния директор на БАИ - Борислав Стефанов. По мое мнение е важно да се представи страната в добрата й светлина; да се наблегне на положителните качества и страни, които държавата и населението й притежават; да се популяризират материалните и нематериални ресурси.

Би трябвало, български репортери, периодично да превеждат и изпращат значими, положителни за страната ни материали на различни чуждестранни медии, като и да пишат опровержения по материали, накърняващи имиджа на България.

Въпрос 2: Кои са основните слабости на представянето на България пред света като туристическа дестинация?

При много от изследваните пазари има големи дефицити по отношение на имиджа и информацията за предлаганите у нас туристически продукти. В страни като Великобритания, Германия, Швеция, дори Русия, всеки трети не съумява да изведе спонтанно нищо конкретно за България. Дори и при туристите с ваканционен опит у нас е трудно да се посочат диференциращи характеристики за страната ни. Това още веднъж доказва липсата на ясно изграден образ, с който България да се асоциира в съзнанието на своите настоящи и бъдещи посетители.

За целите на изграждането на единен бранд България е добре да бъдат очертани емоционалните и рационални аспекти от образа на България. В рамките на генериращите пазари, те не се различават съществено и могат да бъдат обобщени както следва:

· Емоционални аспекти - море; красиви плажове; сходен манталитет; култура; мек климат; топлина, слънце;

· Рационални аспекти - добри средства за подслон; добра храна; добри/приемливи цени; близост; лесен достъп.

Като цяло България има позитивен имидж сред чуждестранните туристи, посетили България през 2009 и 2010 г. Тя се възприема като спокойна дестинация с красива природа, добра кухня, с добри условия за балнео-/спа- и алтернативен (специализиран) туризъм, с интересни културно-исторически паметници и добри места за настаняване. Чуждестранните туристи, посетили страната ни през лятото, я възприемат като предлагаща добри условия за практикуване на морски туризъм.

По отношение на възприятието на България като туристическа дестинация, като основна слабост, обаче, се явява липсата на единен, разпознаваем и достатъчно отличим от конкурентните дестинации имидж. В допълнение към това би следвало да се добави, че в съзнанието на чуждестранните туристи, посетили наскоро България, страната ни най-ярко присъства единствено като "евтина", "ниско-бюджетна" дестинация. Това всъщност се явява основната отличителна характеристика на България като туристическа дестинация в потребителското съзнание. Единствената друга държава, която има сходно с България възприятие, е Турция.

Въпрос 3: Какво може да се направи, за да се подобри имиджът на страната ни зад граница?

Никой не би могъл да отрече нуждата от добър имидж и хубава рекламна кампания в днешно време. Това важи за всичко. Дори често се набляга на начинът, по който изглежда пакета, отколкото на съдържанието му. Така или иначе визията е определяща. Държавите по целия свят се стремят да привличат погледите, да градят доверието не само на поданиците си, но най-вече на чуждестранните посетители, които им носят огромни печалби. Затова отделят огромни суми за реклама, влагат много, за да спечелят след това още повече.

България има нужда от работа в тази посока. Не можем да си позволим да не сме конкурентно способни (или поне трябва да се стремим към това). А и никой не би отрекъл ползите - повече доверие в страната ни и повече посетители означава повече приходи, по-богата държава.

През годините са правени различни опити да се създаде по-добър имидж чрез туристически реклами, клипове, пускани по някои световни медии като CNN, Euronews, Eurosport, участие в културния фестивал "Европалия".

Въпреки различните кампании обаче, засега опитите се оказват безуспешни. Може би една от причините е значително по-малките ни финансови възможности в сравнения с други по-богати държави и съответно в пъти по-малко отделени средства за PR. Или пък лошата слава все пак побеждава.

Най-сигурният път към промяна в имиджа на България е свързан преди всичко с изменение на случващото се в действителността. Т.е. ако успеем да се справим с престъпността и корупцията, ако има подобрение в сферата на обслужването, това би била най-добрата реклама. За жалост този процес не е под контрола на обикновения човек.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
България - туристическа дестинация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.