Бъдещето на конкуренцията


Категория на документа: Маркетинг


Пласт 7
Съвместно създаване на ценности
Създаване на следващите практики
Пласт 6
Насърчаване на откривателството
Инкорпориране на различни мнения
Пласт 5
Мобилизация на екипи за действие
Пораждане на нови инициативи
Пласт 4
Пренасочване на източници на компетенции
Лесен достъп, видимост и диалог
Пласт 3
Използване на информация
Извличане на контекстуално знание
Пласт 2
Споделяне на информация
Познаване на най-добрите практики във фирмата
Пласт 1
Обучение и развитие
Изграждане на база на уменията


На най-високо ниво процесът на съвместно създаване на ценности включва разработката на самата стратегия.

Стратегията като откритие

Традиционният възглед за стратегията е, че фирмата може да очертае еволюцията на индустрията и очакванията на клиента повече или по-малко автономно и като предмет на действията на конкурентите. Новата парадигма признава, че еволюцията на индустрията също така се влияе от действията на потребителите и потребителските общности. В света на съвместното създаване на ценности стратегията е процес на непрекъснати експерименти, намаляване на риска, свиване на времето и минимизиране на инвестициите при максимизиране на влиянието върху пазара. Стратегията трябва да бъде процес на иновации и открития.

Авторите твърдят, че без активно сътрудничество при съвместното създаване на ценности мрежата на преживяванията ще се срине. Но сътрудничеството не е лесно нито естествено за повечето мениджъри. Следователно стратезите трябва да разбират динамиката на сътрудничеството - неговото предимство и граници.

Излишно е да се споменава, че рисковете при сътрудничество и разходите за него са толкова реални, колкото е и ползата от него.

При новата стратегическа рамка разликата между формулирането на стратегията и прилагането й изчезва. Няма противоречие между мислене и действие. Промененото схващане за стратегията и създаването на ценности изисква нов капацитет за управление и конкуриране.

Изграждане на нови възможности за бъдещето

Всеки мениджър трябва да положи повече усилия за придобиване на нови знания - а вероятно също толкова важно е да забрави селективно някои от старите принципи, които лежат в основата на традиционния бизнес процес.

Примерите в тази книга илюстрират много от начините, по които се променят ключови функции в бизнеса.

Никоя от функционалните потребности на съвременната корпорация не може да бъде постигната без гъвкава информационна структура. Информационните системи трябва да бъдат ориентирани към събитията, които са съотносими към клиента и предлагат действие от страна на мениджъра. Те трябва да насърчават запитванията и навигацията в зависимост от начина, по който мениджърите искат да използват информацията, а не на базата на арбитражни правила и процедури.

Бързото развитие на вградената интелигентност изисква мрежа, която може постоянно да събира информация от точките на взаимодействие между компанията и потребителя във форма, която подпомага действията на мениджъра, така че както фирмата, така и потребителят да могат съвместно да създават ценности.

С развитието на бизнес моделите и с появата на нови предизвикателства организацията трябва неколкократно да преконфигурира ресурсите си - хората, машините, инфраструктурата и капитала.

Пиер Омидияр иска "отново да върне силата на пазара на индивида и да не я оставя само на големите корпорации." И така той основава eBay, за да промени процеса на обмяна - продаване и купуване - чрез създаване на открит търг. През 2001г. eBay е посредник на повече от 170 милиона сделки за 9,3 милиарда долара в повече от 18 000 категории стоки и получава приходи, възлизащи на 749 милиона долара. През 2002г. те получават 1,5 милиарда долара от комисионни. За разлика от традиционния обмен eBay не прави разграничение между продавачи и купувачи, а само между конкретната им роля в момента.

Структурните механизми и бизнес процесите са гръбнакът и стабилността, необходими на компанията. Авторите се надяват в бъдеще, процесът на управление да включва смисления баланс на три елемента - формална структура, бизнес процеси и протоколи и дисциплини на мениджмънта. Съвместното създаване ще доведе до значителни промени във вътрешния процес на управление - толкова радикални промени, че може да доведат до една нова теория на мениджмънта.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бъдещето на конкуренцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.