Бъдещето на конкуренцията


Категория на документа: Маркетинг


Мениджърите трябва да имат вътрешен усет за преживяванията на клиента. Те трябва да прецизират и изяснят своите въпроси по отношение на дейностите, които те контролират. Трябва да имат достъп до информация на различни нива на раздробяване.

Една от най-важните дейности на всеки мениджър е да задава нови, нерутинни въпроси. Добре изградената информационна система трябва да е в състояние да отговори на тези хипотетични въпроси. Тя трябва да предоставя възможност на мениджъра да си сътрудничи с останалите, които биха могли да работят върху тази хипотеза.

Целта на мениджъра, който упражнява бизнес в реално време, е нулева латентност. Следователно компаниите трябва да идентифицират ключовите елементи на съвместното създаване на преживявания и да изградят системи, които да дават възможност да отделните мениджъри да се развиват заедно с преживяванията на потребителя:
1. Персонализирани сигнали
2. Контекстуална информация - мениджърите се нуждаят от достъп до информация и представянето й в техния собствен контекст
3. Сътрудничество в реално време
4. Бърза преконфигурация на ресурси
5. Мониторинг в реално време
6. Основани на преживяванията оперативни правила и процедури

Ние трябва да третираме мениджърите като потребители. Както тях, мениджърите трябва да могат да персонализират начина, по който искат да изживяват бизнеса, с фокус върху съвместно създаване на ценности.

Средата на мениджърите е част от "среда на знанието".

ЧАСТ III

Стратегии и възможности

Бързо създаване на знания

Средата на знанието за мениджърите е близка до средата на преживяванията за потребителите. За да се създават ценности непрекъснато, ние трябва постоянно съвместно да създаваме ново знание. Възможностите за това варират от разрешаване на даден проблем до идентифициране на големи нови възможности. За да се случи това, трябва да се създадат среди на знание, които да насърчават откритията и действията в новата конкурентна среда.

Възможността бързо да се създава ново знание има две критични измерения: способността на индивидуалния мениджър да генерира нови идеи, както и способността му да споделя тези идеи с останалите, така че да се постигне консенсус по отношение на начина на действие. Средата на знанието изисква изграждането на нови социални и технически информационни инфраструктури. Средствата за тях трябва да способстват за развитието на социалната инфраструктура.

Идентифицират се някои от критичните предпоставки и изисквания, които са основополагащи за концепцията за средата на знанието:
1. При конкурентната непоследователност трябва най-много да се залага на създаването на знание.
2. При глобализацията трябва най-много да се залага на достъпа до компетенции в цялата фирма.
3. Знанието не е информация.
4. Създаването на ново знание изисква индивидите да имат достъп до компетенции, а не само до база данни.
5. Социалните и техническите посредници при създаването на знание трябва да отчитат хетерогенността на мениджърите и служителите в процеса на създаване на знание.
6. Средата на знанието трябва да бъде втъкана в културата на организацията.

Интелектуалното разнообразие е толкова голямо предизвикателство за мениджмънта, колкото е и управлението на разликите в раса, пол и възраст. За да бъде ефективна, средата на знанието трябва да обхваща цялата организация, включително различните нива, функции и локации. С разпространението на вируса на знанието мениджърите разбират, че са някак си останали настрана. Те са загубили контрол върху потока на информация и в някои случаи техните служители са по-добре информирани от тях самите.

Ключовите концептуални строителни блокове за създаване на ефективна и мощна среда на знанието, показват няколко ключови постановки, които компаниите трябва да внедрят:

1. Индивидите са в сърцевината на процеса.

2. Равнопоставеността трябва да преобладава

3. Знанието трябва да е ориентирано около практическите общности

4. Компаниите трябва да използват "Velcro system" на мениджмънт

5. Приносът трябва да получава признание

6. Строителните блокове ДДРП трябва да служат за база за съвместно създаване на знание

В книгата са описани седем пласта на инфраструктурата на средата на знанието:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бъдещето на конкуренцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.