Бъдещето на конкуренцията


Категория на документа: Маркетинг


Възглед за технологията
Функции и особености; интеграция на технологии и системи
Прави възможни преживяванията; интеграция на преживяванията
Фокус върху инфраструктурата
Поддръжка на продукти и технологии
Поддръжка на съвместното изграждане на персонализирани преживявания


Персонализация на преживяванията

Доколкото процесът може да включва повече от една фирма или индивид, ние трябва да разберем как множеството от фирми и общности може да функционира като мрежа, която подпомага съвместното създаване на персонализирано преживяване. В целия процес индивидът остава централна фигура. Ако вникнем в персонализацията от взаимодействия, можем да се стремим към по-персонализирано съвместно създаване на преживяване.

Основните дименсии на преживяването и неговата персонализация: събития, контекст, индивидуално участие и персонално осмисляне.

Събитията са в основата на преживяването. Всяко събитие е промяна в пространството и времето, която влияе върху един или повече индивиди.

Контекстът във времето и пространството е неразделна част от всяко събитие и следователно - от всяко преживяване. Доколкото се променя контекстът, се променя и моето преживяване.

Участието на индивида в събития може да има най-разнообразни форми в зависимост от взаимодействията между индивида и различните продукти, канали, услуги и служители на компанията, както и с други индивиди в различни тематични общности на интереси.

Персоналното значение третира съотносимостта на дадено събитие към индивида и знанието, прозренията, радостта, удовлетворението и вълнението, които произтичат от него. Различни потребители предпочитат различни нива на участие, нива, които влияят върху значението, придавано на събитието от всеки потребител.

Току що описаните четири измерения поставят индивида в сърцевината на съвместно създаденото преживяване. Това схващане предполага, че фирмата повече не може да диктува резултатите от индивидуалното преживяване. Предизвикателството е да се допусне висока степен на персонализация на взаимодействията със средата на преживяванията, както и да се приютят различни потребителски интереси, знания, потребности и желания.

Книгата обобщава прехода от подхода на традиционна къстамизация към истинска персонализация на преживяванията:

Традиционна къстамизация
Персонализация на преживяванията
Схващане за къстамизацията
Сегмент от единица
Преживяване от един
Фокус на къстамизацията
Единствен по рода си продукт или услуга
Персонализация на взаимодействията със средата на преживяванията
Подход към къстамизацията
Разглежда менютата, компонентите, разходите, скоростта
Събития, контекст от събития, индивидуално участие и персонално значение
Схващане за веригата за доставки
Изпълнение на различни продукти и услуги чрез модулност
Подпомагане на различни персонализирани преживявания чрез хетерогенни взаимодействия
Фокус върху инфраструктурата
Конфигурация и изпълнение на услуги с оглед процеси на базата на конкретни поръчки
Инфраструктура, която поддържа мрежа на преживяванията


Мрежи на преживяванията

В определен смисъл изграждането на мрежа на преживяванията трябва да започне от посредниците на преживяването и интегрирането им в средата на преживяването. Компаниите могат да използват мрежи на преживяванията, за да помогнат на потребителите да възприемат новите технологии и да се усъвършенстват като участници в съвместното създаване на преживявания. Мрежите на преживяванията се нуждаят от интелигентни системи за контрол в местата на взаимодействие, които същевременно да са в основата на инфраструктурата на мрежата.

Тъй като мигрираме към мрежа на преживяванията, трябва да сме наясно, че ценността се състои не само в разнообразието от преживявания, които можем да обхванем като фирма, но и в качеството на съвместното създаване на преживявания.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Бъдещето на конкуренцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.