Бъдещето на конкуренцията


Категория на документа: Маркетинг


Средите на преживяванията се характеризират с устойчивост и възможност да приютяват широк спектър от специфични за контекста преживявания на разнородни индивиди. Средата на преживяване благоприятства като цяло преживяването на потребители. Тя включва продукти, услуги, както и различните интерфейси за индивидуален контакт с компанията, включително многобройни канали, модалност, служители и общности.

Авторите на книгата разработват най-обща спецификация за създаване на среда на преживяване, основаваща се на досегашната им дискусия. Като минимум средата на преживяване трябва да:
* Предлага такива възможности, че потребителите да могат да създават техни собствени преживявания при поискване в специфичен контекст на пространство и време
* Приютява разнородни групи от потребители - от най-подготвените и активните до най-неподготвените и пасивните
* Осъзнава, че всеки потребител не винаги иска съвместно да създава; понякога той просто иска да потребява пасивно
* Съдейства за предоставянето на нови възможности, налични благодарение на еволюцията на съвременните технологии
* Приютява потребителските общности
* Ангажира потребителя емоционално и интелектуално
* Признава изрично както социалните, така и техническите аспекти на съвместното създаване на преживяването

Технологиите, които пораждат разнообразието от продукти, също могат да ни помогнат да създадем разнообразни преживявания. Ние трябва да оценим потенциала на тези нови технологии от различна гледна точка.

Развитието на технологичните възможности засилва потенциала за устойчиви среди на преживяванията. В книгата се спират на пет от тях, за да се илюстрира как те влияят на иновациите в преживяванията: миниатюризация, усещане за средата, вградена интелигентност, адаптивно учене и мрежова комуникация.

Способността да се миниатюризира електрониката позволи на производителите да създават по-малки, по-леки и по-преносими продукти.

Днес микросензорите могат да сканират средата, като измерват биологичните, химическите, магнитните, оптичните и термалните условия. В много от продуктите вече има микропроцесори и микрочипове, създадени за изпълняване на определена задача.

Успешните фирми на бъдещето ще разберат как да изграждат и да разчитат на вградена интелигентност и адаптивното учене в интерактивните общности. Технологиите с нарастващо темпо позволяват на устройствата да се обявяват и да общуват помежду си.

Според авторите се идентифицират четири лоста: гранулиране, разширяване, връзки и еволюиране.

Гранулирането означава, че на потребителя се предоставя възможност да взаимодейства със средите на преживяванията на всяко желано специфично ниво, потапяйки се по начин, който той/тя си избира.

Разширяването се отнася за проучването как технологиите, каналите или видовете доставки могат да позволят на потребителите да употребяват по нов начин вградена функционалност, както и да създават нова функционалност.

Връзката е осъзнаване, че събитията се свързват по различни начини от гледна точка на потребителя. Следователно една колекция от свързани помежду си събития, а не едно единствено събитие, оказва влияние върху качеството на съвместно създаденото преживяване.

Еволюцията касае усвояването на опита от съвместно създадените преживявания и използването му за създаване на среди на преживяванията, които са ориентирани към потребностите и предпочитанията на потребителите, а не обратното.

Иновациите в преживяванията са нова граница при съвместното създаване, която изисква безболезнена интеграция на въображение, потребителски възгледи и напреднала технология. Предизвикателството на иновациите е да се комбинират строителните блокове на ДДРП с измеренията на избора при съвместно създадените преживявания и лостовете за иновации на преживяванията, за да се създаде ново богато пространство за съвместно създаване на преживявания.

Миграцията към иновации на преживяванията не е лесна. В големите фирми е съсредоточена много енергия, фокусирана върху иновацията на продуктите.

Обобщена разлика между традиционната и новата перспектива за иновациите:

Традиционни иновации
Иновации на преживяванията
Цел на иновациите
Продукти и процеси
Среда на преживяванията
Основа на ценностите
Предлагани продукти и услуги
Съвместно създадени преживявания
Възглед за създаването на ценности
Фирмата създава ценностите
Ценностите са създадени заедно
Фокусиране върху развитие
Разходи, качество, скорост и модули
Гранулиране, разширяване връзки и еволюцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бъдещето на конкуренцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.