Бъдещето на конкуренцията


Категория на документа: Маркетинг


Вероятно единствената най-важна промяна, която компаниите и мениджърите трябва да направят, е да осъзнаят централната роля на индивида. Независимо дали става въпрос за потребител, служител, инвеститор или доставчик. Централното място на индивида трябва да диктува подхода.

Ставаме свидетели на появяващия се на хоризонта нов свят на съвместно създаване, един свят в изграждането на който всички ние трябва да вземем активно участие.

"Добре дошли в бъдещето на конкуренцията и на възможността заедно да изградим това бъдеще."

Моето мнение за книгата
Книгата е написана на достъпен език, който лесно би достигнал до хора, които не са специалисти в областта на маркетинга и нямах проблеми с разбирането на съдържанието. В книгата са дадени много разнообразни и интересни примери, които нагледно представят твърденията и тезите на авторите. Книгата е добре систематизирана и лесна и приятна за четене. Чрез различни таблици и графики се улеснява разбирането на информацията.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бъдещето на конкуренцията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.