Бизнес план на рехабилитационен център


Категория на документа: Маркетинг


Резюме

Настоящият проект е свързан със създаването и разработването на Медицински рехабилитационен център "Св. Анна". Идеята за започването на такъв бизнес се основава на наличието на благоприятни природно-климатични ресурси в България - лечебна минерална вода, красива природа, незамърсена околна среда, спокойствие и тишина, отлично подготовени медицински кадри в областта на диагностиката и терапията. За тази цел ще бъде използвана техника за диагностика и терапия с методите и апаратурата, използуващи електромагнитните въздействия, създадена и произведена от разсекретените високо-технологични руски военни технологии .

Глобалната дейност на центъра се изразява в два основни етапа:

* Организиране на внос, производство, дистрибуция, сервиз, обучение на кадри за прилагане на уреди и системи, използващи електромагнитно въздействие от различни честотни обхвати (диагностични и терапевтични), при ексклузивни права за територията на Република България.

* Организиране, узаконяване и въвеждане в действие на Медицинския център в България, прилагащ уредите и системите, методите свързани с тях, както и организирането на хотелската част на Центъра.

Капацитетът на Медицинския център ще бъде 60 легла - общо 20 стаи, от които 10 с по 4 легла и 10 стаи с по 2 легла. Сградата, която ще се построи, ще бъде на 4 етажа, като в нея ще има ресторант - 80 места, Арт-клуб - 60 места, бар - 80 места, фитнес център, басейн и медицински център.

Комплексният продукт, който ще се предлага, е диагностика на заболяванията, основана на съвременните методи на доставената апаратура, лечение последвано от рехабилитация, нощувка, ресторантьорство и допълнителни услуги. Предвижда се центъра да работи целогодишно, като използва природната даденост - топли минерални извори в с. Огняново , в района на гр. Петрич.

Предвижда се потенциалните потребители на продукта на Медицинския рехабилитационен център "Св. Анна " да бъдат както българи, така и чужденци (прогнозира се те да започнат да посещават Медицински център през втората година от неговата работа). Излизането на международния пазар ще стане чрез използване услугите на туроператори и рекламна дейност - чрез Интернет услуги и др.

Натоварването на материално-техническата база през първата година от дейността ще бъде 45 % при поддържане на приемливи цени. Основните сегменти, към които е ориентиран този вид туризъм е насочен към хора, подложени на професионални заболявания от електромагнитни лъчения. Предвид на природните дадености ще могат да ползват услугите на центъра и семейства със или без деца, млади хора от региона на Югозападна България и хора, нуждаещи се от лечебните свойства на минералната вода.
Таблица 1. Прогнозата за дейността на Медицинския център (в лв.)
Финансова година
Продажби
Печалба
1 година
224 500
115 600
2 година
269 100
120 600
3 година
341 000
122 000

Таблица 2. Структура на капитала (в лв.)
Източник
Сума
Фирма "Метроном-ПС" ЕООД
Фондация "Св. Анна"
Собствен капитал
Eвропейски фонд
373 000

250 000

1 500 000

177 000
Общо
2 300 000


Средства се набират от продажба на имоти, собственост на съдружници учредители на Медицински рехабилитационен център "Св. Анна", както и средства на Европейския фонд.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план на рехабилитационен център 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.