Анализ пазара на царевица в България


Категория на документа: Маркетинг
1.Значение на културата.
Царевицата е втора по значение след пшеницата, защото служи като суровина в ХВП, фураж за животните, храна за хората. Царевичните зърна се използват и за производство на декстрин, глюкоза, растителни масла, лекарства, спирт, хартия, нишесте, витамини и др. През последните 40 години царевицата е отглеждана основно като фуражна култура. Тя се отличава с редица особености и специфични изисквания. Нуждае се от изкуствено напояване и може да се получат 2 реколти за година. По тази причина до края на 80-те години почти 1/3 от площите й се напояват.
Царевицата дава възможност за използване на механизация, за наторяване, за бързото внедряване на нови сортове.
Средните й добиви са около 350кг/дка. Най-високи са добивите в поречието на Марица. Основен район за отглеждане е Дунавската равнина, поради най-благоприятни почвено-климатични условия. Най-неблагоприятни за отглеждането й са условията в поречията на Струма, Места и в Родопите.
Основните сортове, отглеждани в България, са "Конски зъб", "Твърда" и др.
Коренова система. Брадест тип, силно развита, има три типа корени: зародишни (първични), стъблени (вторични) и въздушни (надземни).

Стъбло. Тревисто, меко и сочно в млада възраст, втвърдено и грубо в края на вегетацията. Състои се от 5-7 подземни и от 6 до 30 надземни междувъзлия. Височина от 60 до 600 cm.

Цвят. Цветът на царевицата е еднополов. Мъжките цветове са събрани във връхната част в съцветие метлица. Едно растение дава 7 200 000 -18 500 000 поленови зърна. Женските цветове формират съцветие кочан. Едно растение може да даде до 20 000 цвята. На едно растение може да се формират от 1 до 3-4 кочана.

Зърно. Цветът на зърното е различен - бял, жълточервен, червен, но основно жълт. Едно растение може да даде до 1000 зърна. Те запазват кълняемост 3-4 години.

Листа. Развива голяма листна маса., клинообразни клетки.

Фиг. 15. Царевица
Съцветие. Царевицата е едно-домно разделнополово растение с чуж-до опрашване.

Формира два типа съцветия - мъжко (метлица) и женско (кочан) (фиг. 15).

Фиг. 16. Устройство на царевичен кочан
Кочанът се развива от пъп-ка в пазвата на листа. Той се състои от дебело вретено, върху което от всички страни са разположени клас-четата по две в редици (фиг. 16).

Броят на кочаните на едно растение е 1-3. Обикновената, захарната и покритата царевица образуват по-голям брой кочани, а при конския зъб и твърдата броят им е по-малък.

2.Цел на разработката.
По- надолу в разработката ще се види проследяване на предлагането и потреблението на царевица в страната ни , през последните 5 години , както и прогноза за 2014 година.
Предлагане и потребление на царевица за зърно за пазарните 2009/10 - 2011/12 години, хил. Тона
Таблица 1
Показатели
2009/10
2010/11ПРЕДЛАГАНЕ
1 608
2 218
1. Начална наличност
182
82
2. Производство
1 291
2 047
-реколтирани площи - хил. дка
2 742
3 275
-среден добив - кг/дка
471Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ пазара на царевица в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.