Анализ на маркетинга и мениджмънта във фирма „Роял”


Категория на документа: Маркетинг


* За потребителната стойност на всеки продукт;

Ценовата политика е определена въз основа на резултатите от предварителни и текущи проучвания. Осигурява се формирането, както на приемлива първоначална цена, така и на оптимални цени на стоките, които вече са въведени на пазара.

SWOT анализ

За да избегнат каквито и затруднения фирмите използват така наречения метод на силните и слабите страни, възможностите и заплахите.

Този вид анализ обхваща външните за фирмата (неконтролируеми) фактори и условия и вътрешните фактори и условия, които фирмата може да управлява за постигане на своите цели.

SWOT анализ на ЕТ "Роял"

Силни страни на предприятието
Слаби страни на предприятието
1. Гарантирано високо качество
на продуктите;
2. Добра квалификация на персонала;
3. Ниско текучество на персонала;
4. Финансова независимост от външни
кредитори;
5. Ниски цени;
1. Намален контрол върху стила на
2. Управление от страна на собствениците
3. Средно натоварване на капацитета;
4. Недостатъчно надеждна маркетингова
Дейност;
5. Слаба мотивираност на персонала;
Възможности на предприятието
Заплахи за предприятието
1. Разширяване на рекламната дейност;
2. Увеличаване на пазарния дял;
3. Предлагане на повече асортименти;
4. Възможност да се подобри качеството
на обслужването;
5. Възможност да се направят промоции;
1. Несъвършенства и/или промени
в законовата уредба;
2. Намаляване покупателната способност
на българина;

3. Наличието на множество конкурентни фирми;

Целеви пазари /сегментиране/

Потребителите се различават значително в своите предпочитания. Сегментацията на потребителите се изразява в разпределението на всички реални и потенциални потребители по групи. Въз основа на нашите наблюдения ние разделихме потребителите на няколко основни групи:

* професия: предимно учащи, служители в сферата на образованието, държавни служители

* Възраст - от 15г. до 55г.

* Социална класа - средна и работническа класаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на маркетинга и мениджмънта във фирма „Роял” 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.