Анализ на маркетинга и мениджмънта във фирма „Роял”


Категория на документа: МаркетингДоставчиците играят важна роля и са един от основните фактори, който влияе върху дейността на всяко заведение. За нормалното им функциониране е необходимо доставчиците да изпълняват добре своите задължения, именно да доставят качествени суровини и продукти. Друг важен момент от доставката е тя да бъде извършена в точно определен срок, който се изисква от заведението.

Фирма "Роял" има изградени взаимоотношения с доставчици. Той работи с много фирми, които му доставят различни продукти, необходими за дейността му.

Някой от доставчиците, на които фирма " Роял" се доверява са следните:

Доставчици на EТ" Роял" гр. Омуртаг

Материали
Доставчици
Сметана и др.сладкарски изделия за производство
EТ "Веселин Вълчанов" - гр.Шумен

Брашно

ЕТ "Тони" - гр.Омуртаг
Декорация за торти
"Нова Джел -ООД" - гр. Г.Оряховица
Захар, яйца
"Шанс" ООД - гр.Омуртаг


В момента фирма "Роял" не провежда рекламна кампания. Експертите във фирмата не считат за необходимо да се провежда такава кампания, тъй като според тях най-добрата реклама конкретно за тяхното заведение е разпространението между хората за съществуването на заведението.

При отварянето на заведението е извършвана рекламна дейност, състояща се в раздаването на флаери и реклами излъчвани в ефира на местното радио.

Фирма " Роял" води активна дистрибуционна политика, тъй като осъществява обратна връзка със своите клиенти. При организирането на партита и рождени дни мениджъра на заведението изготвя меню, съобразно предпочитанията на клиента. Цените се определят чрез договаряне на двете страни. Заведението извършва тази дейност преди всеки празник, като изпраща осведомителни писма по електронната поща и известяване на своите потребители по телефона.

Промоцията е един маркетингов инструмент, който работи ефективно в краткосрочен период. Следователно достигнахме до извода, че заведение "Роял" не води активна промоционална политика.

Цени и ценообразуване

Според концепцията на маркетинга, цената представлява оценка на потребителната стойност, от гледна точка на този, който я произвежда или предлага. Нейният размер зависи основно от дължината и етапите на пътя, който стоката изминава от производителя до крайния потребител.
ЕТ "Роял" формира цените на асортиментите по няколко метода:
* Основен метод - на база стойността, към която се прибавя надценка;
* На база оценката на пазарното търсене и предлагане;
* Съобразно условията на конкуриращите се фирми;

В сравнение с другите заведения в град Омуртаг, заведение "Космос" предлага по-ниски и по-достъпни цени на своите асортименти.

Заведението също така прави отстъпки за организирани мероприятия и за разнасяне на торти по обекти (училища, детски градини и домове за сираци) на територията на град Омуртаг.

Целта на заведението е да задоволи нуждите на потребители си и каквато е крайната цел на всяка една фирма: да получи оптимална печалба.

За постигането на гореспоменатите цели, фирмата се е насочила към съответните стратегии:

* Покриване не пълните разходи и печалби;

* Поддържане на цени, който съответстват на представата на потребителя;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на маркетинга и мениджмънта във фирма „Роял” 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.