Анализ на бензиностанция


Категория на документа: Маркетинг


УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"- гр.Бургас

КУРСОВА ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНА "МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ"
НА ТЕМА : "SWOT АНАЛИЗ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ЕВРООЙЛ"

изработила: преподавател:

доц. д-р Кирил Петров

гр. Бургас
2013

Фирма "Евро 89" е създадена през 1991г, като събирателно дружество с основен предмет на дейност товарни, лекотоварни и пътнически таксиметрови услуги на граждани, предприятия, обществени организации. Управлението на фирмата се осъществява от двамата сътрудници, които са и собственици на дружеството.

Към момента фирмата е концетрирала дейността си в пътнически превози, както на територията на страната, така и извън нея. От месец януари тази година, дружеството разширява дейността си с новооткрит обект- бензиностанция "EВРООЙЛ" в с. Ябълчево, област Бургаска, на главен път по маршрута Бургас-Айтос-Варна. В момента портфолиото включва продажбата на дизелово и бензиново гориво.

За да е налице успешно функциониране, управление и контрол на всяка съвременна фирма, това е свързано с анализ, оценка на състоянието, параметрите на дейността и нейната ефективност.

SWOT анализът ще бъде направен с цел дефиниране на силните и слабите страни, както и на възможностите и заплахите, касаещи новооткрия стопански обект. Идентифицирането на тези четири компонента ще даде възможност за анализ на дейността на бензиностанцията, както и за планиране на последващите действия на база на направения анализ.

Силни страни:
- високо ниво на технологично оборудване
- конкурентно предимство- собствен специализиран транспорт за доставка на горивото
- високо качество на предлаганите горива
- абсолютна финансова автономност, липса на привлечен капитал

Слаби страни:
- липса на маркетингов специалист
- ниска квалификация на персонала
- липса на комуникация с потребителите
- липса на рекламна кампания
- липса на опит и знания в управлението

Възможности:
- за привличане на постоянни и лоялни клиенти
- за заемане на лидерска позиция в района

Заплахи:
- за навлизане на нови конкуренти на пазара с по-ниски цени на горивата
- от влошена политическа обстановка и икономическа нестабилност в страната
- поява на иновативни горива с ниска себестойност
- сравнително засилена конкуренция в района

Направеният анализ ни дава основание за следния кратък извод, а именно, че инвестирането на средства в маркетинг работещ за стопанския обект, в квалификацията на персонала и въвличането му в цялостната дейност на фирмата, биха дали възможност за реализиране на възможностите стоящи пред бъдещето на стопанската единица.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на бензиностанция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.