Агенция за недвижими имоти


Категория на документа: Маркетинг


Дисциплина: Маркетинг

Курсова работа

Изготвил: Проверил:
Радостина Вълчева Христо Христов
Верхат Чолаков
Константин Иванов
Бояна Карагьозова
Група:
03
Специалност:
Счетоводство и контрол

"Градев" ООД

Агенция за недвижими имоти "ГРАДЕВ"ООД е създадена на 10.08 1992 г. и първоначално започва работа като еднолична фирма.

През 1995 г. поради настъпили структурни и персонални промени, фирмата се трансформира в ООД, съществуваща като такава и до сега. През годините бе изградена собствена регионална и национална мрежа от офиси и представителства. Фирмата е тясно специализирана в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти: покупко-продажби и наемни отношения с два самостоятелно обособени отдела - "Наемни отношения" и "Покупко-продажби". Другите дейности, с които се занимава фирмата са: управление на недвижима собственост, консултации в областта на недвижимите имоти и инвестициите, изготвяне на оценки от лицензирани оценители, подготовка на документи и изготвяне на договори.

Агенцията е съучредител на Националното сдружение "Недвижими имоти" в България - НСНИ и на регионалната му структура във Варна. Член е на националния консорциум "Имоти груп България", на Централноевропейската мрежа на асоциациите за недвижими имоти CEREAN и асоцииран член на NAR - Националната асоциация на реалторите на САЩ.

Отличните бизнес - отношения на Агенцията с фирми от цялата страна дава възможност за практическа реализация на сделки на територията на цяла България.

Демографски фактори, които оказват влияние върху фирмата "Градев"ООД са:
-Брой на населението
-Възрастова структура на населението
-Раждаемост,прираст и смъртност на населението
-Миграция на населението

Aнализ на средата

Таб.1 Брой население Фиг.1 Брой население

Години
Брой на населението


2009г.
7563710
2010г.
7564000
2011г.
7364570
2012г.
7282041
2013г.
7245677

Тенденция:Този демографски фактор,показва броят на населението на страната,през последните 5 години.Населението е намаляващо.
Възможност или заплаха:Статистическите данни показват намаляващия броя на населението.Това означава,че възможните потенциални клиенти на недвижими имоти с всяка година стават все по-малко,което създава заплаха за фирмата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Агенция за недвижими имоти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.