Същност на маркетинга


Категория на документа: МаркетингДа се създаде търсене D
Да се стимулира D
Да се развие D
Да се повиши D
Да се балансира D
Да се поддържа D
Да се понижи D
Да се ликвидира D
Видове маркетинг

Конверционен
Стимулиращ
Развиващ
Ремаркетинг
Синхромаркетинг
Поддържащ
Демаркетинг
Противодействащ


5. Маркетинг в търговията:

В търговията има известна специфика на маркетинговата практика. Ето защо е необходимо да се отдели по - специално внимание на особеностите на маркетинга, осъществяван от търговците. Търговията играе ролята на посредник между производителя и потребителите. Това обстоятелство има определящо значение за характера на търговската услуга. Нейната цел е да свърже производството с потреблението, като поеме функциите по реализацията. Така тя играе 2 роли: роля на купувач и роля на продавач. В резултат на развитието на търговията се появили 2 основни фигури: търговец на едро и търговец на дребно.

5.1. Търговецът на едро изкупува от производителите или от техни посредници готовите изделия с цел да ги продаде на търговци на дребно. По този начин той обслужва два вида субекти: производителите като поема вместо тях редица функции, най- важната от които е реализацията на готови изделия, както и търговците на дребно, като им доставя партиди, включващи желаната от тях асортимента гама от стоки.
Търговеца на едро трябва да донесе на производителя следните ползи:
- да го освободи от грижата за реализация на продуктите;
- да му спести наемането на голям търговски персонал;
- да му направи излишно поддържането на голямо складово стопанство за готовата продукция, защото запасите се преместват в търговията;
- да трансформира произведения асортимент в търговски - така се съдейства за намаляване себестойността на изделията;
- да се улесни процеса на комуникация с потребителите;
- да участва в промоцията на стоки;
- да улесни набавянето на информация за пазарното поведение на продуктите - тази информация е абсолютно необходима за установяване конкурентно способността на изделията и за тяхното усъвършенстване;
За да привлече производителите, търговецът на едро използва маркетинг, който трябва:
- да убеди производителите, че е в състояние да осигури бърза продажба на продуктите им, най - модерни търговски технологии и с наличието на модерни складове в районите с голям пазарен потенциал;
- да акцентира върху способността на търговската фирма професионално да експонира и рекламира продуктите им;
- да докаже, че разполага с подготвен и мотивиран персонал;
- да демонстрира на производителя финансовата стабилност и изправност при финансовите взаимоотношения;
- да е насочен към подобряване на имиджа, с който се ползва търговската фирма пред производителите;
- да демонстрира наличието на готовност да поеме част от риска, съпътстващ въвеждането на нови изделия;

5.2. Търговецът на дребно се снабдява със стоки от търговците на едро и ги продава на крайните потребители, т.е. участва във втората фаза на процеса на реализация. Така той оказва услуга на крайните купувачи.
Изискванията на потребителите към търговската услуга могат да бъдат:
- търговската услуга трябва да спестява на купувача време и усилия;
- търговската услуга трябва да освобождава потребителите от необходимостта да образуват лични и семейни запаси;
- търговската услуга на дребно улеснява купувачите при получаването на информация за потребителските свойства на стоките;
- посещението на обектите за търговия на дребно придобива характер на социално явление;
Маркетинга в търговията на дребно трябва да насочен към:
- формирането на такъв асортимент от стоки, който да позволи на възможно най - голям брой потребители да намерят стоките, които съответстват на личните им предпочитания;
- акцентира върху въвеждането на технологии и организация на търговския процес, които да намалят до минимум времето в очакване на обслужване, защото то е една от най - важните характеристики в търговската услуга;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.