Същност на маркетинга


Категория на документа: Маркетинг- маркетинг на хранителни стоки - бързо се развалят хранителните стоки и имат ограничен срок на годност, потребителите могат да избират сред голям асортимент от стоки
1.б.Маркетинг на средства за производство - при този вид се купува не за задоволяване на индивидуални потребности, а да се решат конкретни производствени задачи. Основен мотив за закупуване е качеството на изделията.
- промишлен (индустриален) - предмет са машини, съоръжения, материали, горива
- маркетинг на комплектни обекти - стоки с много голяма сложност. Потребители са най - често държавни организации. Тези стоки се доставят след спечелване на търг или след пряко възлагане.

2.Маркетинг на услуги:
- нематериалност на услугите;
- нееднаквост на услугите - зависи какво изисква услугата;
- нетрайност на услугите (не могат да се натрупат услуги);
- неравномерност на времето;

3.Маркетинг при вноса и износа:
- неопределеност и неориентираност при реализацията на стоки;
- голямо значение имат икономическите, политическите, културни и социални условия;
- гаранции за високо качество;

4.Маркетинг в извън производствената сфера(здравеопазване, спорт, наука)
- усъвършенстване на продукта;
- усъвършенстване на пласмента;
- усъвършенстване на ценовата политика;
- усъвършенстване на рекламата;

5.Маркетинг на идеи - целта е да се убедят потребителите да приемат идеята
- маркетинг на социалните идеи;
- маркетинг на икономически идеи;
- маркетинг на политически идеи;
Видове маркетинг според търсенето:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Търсене(D)

Негативно
Отсъствие
Потенциално
Понижено
Колебливо
Пълно
Прекомерно голямо
Ирационално
ЗадачиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.